CHOOSE TO PLAY

Karamba Parrot
×
Innskudd
Du spiller for tiden med en bonusbalanse. Dette er i henhold med bonus reglene du godtok. Ga tilbake til bonus reglene vare for mer info.
Søk etter spill
Søkeresultatene blir synlige mens du skriver

  Generelle regler, oppgjør og kansellering

  INNSATSTYPER

  Singel

  Satsing på utfallet av én enkelt begivenhet.

  Premiene i singelspill er et resultat av odds multiplisert med innsats. Enkelt- eller singelspill er den enkleste formen for pengespill: En begivenhet og dens forutsigelse.

  Kombinasjon

  Kombinasjonsspill er en av de mest brukte typene. Her kombineres flere spill til ett. Den totale kostnaden utledes ved å multiplisere oddsene for de ulike innsatsene. For å vinne må samtlige tippede utfall slå til. Eksempel: Juventus Turin mot AS Roma: Hjemmelaget vinner (1), Tottenham Hotspur mot Chelsea FC: Begge lagene scorer (JA), Real Madrid mot Getafe CF: Over/Under (over 2,5): Totalkostnad: 1,76 x 1,8 x 1,95 x innsats (€ 1 EUR) = € 6,18.

  Så snart du tipper på mer enn én sportsbegivenhet (f.eks. to forskjellige fotballkamper), genereres et såkalt kombinasjonsspill. Den totale kostnaden oppnås ved å multiplisere oddsene for alle individuelle spillobjekter. Vær klar over at du kun vil få utbetalt gevinsten av et kombinasjonsspill dersom du tippet riktig utfall i samtlige spillobjekter.

   

  Typer av kombinasjonsspill

  De aller fleste spillobjekter kan kombineres. Kun noen av dem, for eksempel i Formel 1, mangler denne muligheten og kan kun spilles som singel. Avgjørelsen om man kan kombinere et spillobjekt med andre tas av bookmakeren, og avhenger blant annet av relevante parter og/eller begivenheten. Du får beskjed om dette ikke senere enn før innsatsen plasseres. Viktig merknad: Spillobjekter som tilhører samme begivenhet kan ikke spilles så ofte eller som et kombinasjonssystem.

   

  Systeminnsats

  I motsetning til enkeltinnsatser eller kombinasjonsinnsatser, som enten vinnes eller tapes som en helhet, blir hvert enkelt spillobjekt i systemspill behandlet separat. Det betyr at et systemspill til slutt kan inneholde en blanding av vinnende og tapende objekter. I systemspill kan spilleren noen ganger vinne mindre enn innsatsen, og noen ganger ganske mye mer.

  Hovedforskjellen mellom et systemspill og et spill med flere etapper (akkumulator) er at du kan vinne et systemspill selv om ikke alle spillobjektene får det utfallet du tippet, mens i en akkumulator kan en liten tue velte et stort lass. For eksempel vil et 2/3-systemspill være vellykket hvis én av kampene ikke går i din favør.

  Bankerspill

  Bankerspill er en del av en systeminnsats (eksempel en akkumulator) som må gå i din favør, ellers taper du hele innsatsen. Ettersom det er så viktig at et bankerspill lykkes, velger spillerne vanligvis et bankerspill i et system som de mener har størst sannsynlighet for å slå til.

   

  Jackpotspill

  Jackpotspill vil bli vist og avgjort som en vanlig innsats, men plasseres på et fast spill der hendelser avgjøres i henhold til resultatet av ligaen.

   

  REGLER

  Dersom resultatet av et spillobjekt ikke kan verifiseres offisielt, forbeholder vi oss retten til å vente med å avgjøre spillet inntil offisiell bekreftelse.

  Dersom spillobjekter ble tilbudt da utfallet allerede var kjent, forbeholder vi oss retten til å annullere slike spillobjekter.

  Dersom viste eller beregnede priser åpenbart er feil, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom dekning må avbrytes og kampen avsluttes som normalt, blir alle spillobjekter avgjort i henhold til det endelige resultatet. Dersom utfallet av et spillobjekt ikke kan verifiseres offisielt, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  I tilfeller der spillobjekter feilaktig avgjøres, forbeholder vi oss retten til å korrigere dem når som helst.

  Dersom en kamp ikke følger det generelt aksepterte formatet (for eksempel uvanlig periodelengde, telleprosedyre, kampformat osv.), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom en kamps regler eller format avviker fra vår aksepterte norm, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom en kamp ikke fullføres eller ikke spilles (for eksempel diskvalifisering, avbrudd, lag som trekker seg, endringer i trekningen osv.), vil alle ikke-avgjorte spillobjekter bli ansett som annullerte.

  Europeisk handikap er i utgangspunktet en 3-veis innsats, som ligner på et 1X2-spill. Det kalles også «Handikap» eller «3-veis handikap» og er å finne på alle sportsgrener og lignende sidespill, som for eksempel spillobjektet første omgang, som vil bli avgjort i henhold til disse reglene. I enhver kamp med en betydelig styrkeforskjell mellom to lag plasseres det et handikap på outsideren for å gjøre det vanskeligere for favoritten å vinne spillet eller omvendt med favoritten. Så langt er funksjonen den samme med asiatisk handikap. Den store forskjellen er at europeisk handikap (forkortet EH) alltid er et heltall, noe som betyr at det kan matches med en målforskjell. I stedet for å plassere et asiatisk handikap på -1,5 mål eller -0,25 mål, er det europeiske handikapet alltid av typen -1, -2, -3 osv.

  For asiatisk handikap er hovedmålet å omgå et resultat med uavgjort (med et handikap i ikke-heltall kan du faktisk vinne eller tape innsatsen), mens med europeisk handikap kan «uavgjort» bli et utfall. Noe som selvfølgelig ikke betyr uavgjort i selve kampen, men «utjevningen» som følge av det spesifikke handikapet som bookmakeren har satt.

  En veldig viktig ting er at vi på vår feed ALLTID bruker HANDIKAP-verdiene (-1), (- 2), (+ 1) og (+ 2) på HJEMMELAGET.

  Europeiske handikapspill ser vanligvis slik ut:

  Lag A (-2) – Uavgjort (-2) – Lag B (-2)

  Hva betyr dette? La oss ta en nærmere titt:

  Player Props-objekter er tilgjengelige for AFL, EPL, EFL, Bundesliga, La Liga, italiensk Serie A, UEFA Champions League, VM i fotball, MLB, NBA, NFL og NRL med disse vilkårene:

  1. Alle spiller-objekter inkluderer satsing på ekstraomganger. Straffesparkkonkurranser er ikke inkludert.
  2. Dersom en spiller valgt for en hvilken som helst innsatstype ikke deltar i spillet, vil alle spill på spilleren bli annullert.
  3. Dersom kampen starter, men blir avlyst eller suspendert før kampen når en naturlig avslutning, og kampen ikke gjenopptas i løpet av 48 timer, vil alle uavgjorte innsatser på den spilleren bli annullert.
  4. Alle innsatser som plasseres før endring av et spillested, skal annulleres.
  5. Innsatser som plasseres på spillere der kampen er merket som utsatt eller kansellert før den planlagte starttiden, skal bli gitt en avventende status og få et utfall dersom kampen starter innen 48 timer etter den opprinnelige planlagte starttiden. Dersom kampen ikke starter innen 48 timer, blir spillobjektet annullert.

  Dersom det er en «Dead Heat», vil du vinne en del av innsatsen, og tape en del av innsatsen. Dead Heat beregnes ved å dele innsatsen proporsjonalt på antallet vinnere i sportsbegivenheten. Så for eksempel i en toveis Dead Heat (2 vinnere) vil gevinsten din bli halvparten av hva den kunne ha vært. Reglene for Dead Heat gjelder ikke når utfallet uavgjort tilbys i spillobjektet. Ved Dead Heat blir en del av innsatsen behandlet som en vinner, og en del som en taper. I en treveis Dead Heat vil en tredjedel (33,33 %) være en vinner, og to tredjedeler (66,66 %) være tapere.

  Eksempel med tre vinnere:

  I en treveis Dead Heat kan derfor følgende gevinster forventes:

   

  1. Fotball

  Generell

  Alle kampobjekter er basert på resultatet på slutten av ordinær tid. Dette inkluderer tid lagt til som følge av skader og andre avbrytelser, men ikke ekstraomganger, tid tildelt for straffesparkkonkurranse eller golden goal.

  Video Assistant Referee (VAR) vil bli tatt i betraktning. Beslutninger som tas etter at en betydelig hendelse inntreffer, kan føre til at bekreftede innsatser blir annullert. Spill som blir annullert i slike tilfeller vil være fra tidspunktet for den betydningsfulle hendelsen til den tid den endelige VAR-avgjørelsen ble offisielt kunngjort.

  Et unntak fra denne regelen kan gjøres i forbindelse med vennskapskamper. I slike tilfeller avgjøres alle kampobjekter basert på det faktiske resultatet på slutten av kampen (unntatt tilleggstid), uavhengig av om alle de 90 minuttene ble spilt eller ikke. Denne regelen gjelder kun kamper med ordinær spilletid på to omganger på 45-minutter.

  Noen fotballkamper kan ha ulike spilletider. I slike tilfeller vil følgende gjelde:

  Dersom en kamp spilles før den angitte datoen for avspark, vil spillene gjelde forutsatt at innsatsen ikke er plassert senere enn den reviderte starttiden.

  Alle innsatser plassert på en kamp som er avbrytes før den ordinære tiden er fullført blir gjort ugyldige, med mindre kampen omorganiseres og spilles på samme dato (lokal tid) eller annet er angitt i reglene, bortsett fra innsatser på objekter som har blitt bestemt ubetinget.

  Dersom spillet ikke finner sted som planlagt og ikke blir spilt på samme dato (lokal tid), blir alle innsatser gjort ugyldige. Et unntak gjøres dersom feil starttid blir kunngjort på nettstedet vårt.

  Dersom et spillested blir endret, vil innsatser som allerede er plassert stå som de er, forutsatt at hjemmelaget fortsatt er det samme. Dersom hjemmelaget og bortelaget for en oppført kamp blir reversert, vil innsatser basert på den opprinnelige oppføringen bli ugyldiggjort.

  I mangel av en offisiell kilde, eller dersom det finnes vesentlige motstridende bevis, vil innsatser avgjøres basert på vår egen statistikk.

  Røde og gule kort

  Gule kort teller som ett kort, og røde kort som to. Den andre gule kortet til en spiller som fører til et rødt kort blir ikke tatt med i betraktningen. Dermed kan ikke en spiller få mer enn tre kort.

  Oppgjør vil bli gjort i henhold til alle tilgjengelige bevis på kortutdeling under den ordinære spilletiden på 90 minutter.

  Kort som deles ut etter kampen vil ikke bli vurdert.

  Kort som deles ut til ikke-spillere (utbyttede spillere, trenere, spillere på benken) blir ikke vurdert.

  Overtid

  Alle innsatser avgjøres kun av den offisielle statistikken for ekstraomgangene. Eventuelle mål, hjørnespark osv. som ble skjedde i løpet av den ordinære spilletiden, teller ikke. Ekstraomganger inkluderer ikke straffesparkkonkurranse.

  Dersom kampen ikke går til ekstraomganger, vil alle innsatser bli gjort ugyldige.

  Hjørnespark

  Hjørnespark som blir tildelt, men som ikke blir tatt, vil ikke telle.

   

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med fotball

  Om et spillobjekt fremdeles kan satses på etter at hendelser som

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte avsparkdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  I tilfeller der lagnavn eller kategori vises feil, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Når et spillobjekt ble åpnet med et manglende eller feil utdelt rødt kort, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjektet.

  Når en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Første målscorer

  Selvmål vil ikke bli vurdert for første målscorer og vil bli ignorert.

  Alle spillere som deltar i kampen fra avspark regnes som kandidater.

  Dersom en spiller blir med i kampen etter at første mål allerede er scoret, blir det annullert.

  Spillobjekter vil bli avgjort basert på TV-sendinger og offisiell statistikk fra offisielle ligaer.

  Målscorer i løpet av kampen

  Selvmål vil ikke bli vurdert for «målscorer i løpet av kampen» og vil bli ignorert.

  Alle spillere som deltar i kampen regnes som kandidater. Dersom en ikke-listet spiller av en eller annen grunn scorer et mål, vil alle innsatser på listede spillere fortsatt gjelde.

  Dersom en kamp ikke blir ferdig innen 48 timer etter opprinnelig avspark, vil alle innsatser blir ansett som ugyldige, unntatt på spillere som allerede har scoret.

  Spillobjekter vil bli avgjort basert på TV-sendinger og offisiell statistikk fra offisielle ligaer.

   

  2. Hesteveddeløp

  Spilleregler

  Innsatser på hesteveddeløp avgjøres automatisk på dobbeltresultatbasis, med mindre noe annet er oppgitt eller beskrevet i dobbeltresultatseksjonen nedenfor.

  Forhåndsinnsatser (inkludert «Non Runner No Bet») avgjøres til de pris- og stedsvilkår som var gjeldende på godkjennelsestidspunktet. De annonserte løpstidene, løperne, returene og resultatene som publisert i Racing Post (eller den nasjonale pressen) vil bestemme utfallet av alle innsatser, bortsett fra tilfeller med feil og mangler. Skulle feil pris eller plasseringsvilkår oppgis feil, forbeholder vi oss retten til å avgjøre innsatser i henhold til de riktige pris-/stedsvilkår som er tilgjengelige på tidspunktet for innsatsen.

  Om et resultat skulle bli endret etter det offisielle resultatet (dvs. innveiingen), for eksempel som et resultat av en anke som blir tatt til etterretning, vil endringen ignoreres. Vi kan ikke holdes ansvarlige for feil eller mangler når det kommer til nøyaktigheten av publiserte priser eller informasjon, til tross for at alt blir gjort for å sikre total nøyaktighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp disse feilene.

  Dobbeltresultatskonsesjon

  Dobbeltresultat betyr at dersom hesten din fullfører «First Past The Post», blir du betalt som en vinner, men dersom hesten din blir tildelt løpet eller forfremmet i plassering, som et resultat av en Stewards henvendelse eller innsigelse som blir kunngjort før innveiingen, vil vi også betale deg.

  Alle spill plassert på hestekjøring i Storbritannia og Irland avgjøres på «First Past the Post» OG det offisielle resultatet (dvs. det innveide resultat). Reglene vil bli brukt slik at avgjørelsen alltid er i kundens favør.

  Konsesjonen med dobbelt resultat gjelder for alle valg og innsatser som ikke er nevnt i unntaksdelen.

  Garantert beste odds gjelder som normalt og der det er annonsert og aktuelt.

  Det finnes ingen begrensninger på innsatser i forbindelse med dobbeltresultatskonsesjonen, men utbetalinger er underlagt våre annonserte maksimale utbetalingsgrenser som normalt.

  Unntak

  Unntakene der «First Past the Post»-oppgjøret ikke gjelder, og innsatser kun blir avgjort i henhold til det offisielle resultatet, er følgende:

   

  Each-way

  Innsatser aksepteres som gevinst eller each way. Ved å bruke «each way»-avkrysningsruten dobles enhetsinnsatsen som er plassert på vinnervalget.

  Den vil inneholde én innsats på vinneren og en innsats på plassering. Vilkår vil bli skrevet i toppteksten til begivenheten, f.eks. E/W 1/4 1-2-3.

  For hesteveddeløp vil «each way»-innsatser bli bestemt av antall løpere og tabellen:

  Antall løpere

  Ikke handikapløp

  Ja Handikapløp

  1-4

  Kun seier Kun seier

  5-7

  Odds 1/4, for 1,2 Plass

  Odds 1/4, for 1,2 Plass

  8-11

  Odds 1/5, for 1,2,3 Plass

  Odds 1/5, for 1,2,3 Plass

  12-15

  Odds 1/5, for 1,2,3 Plass

  Odds 1/4, for 1,2,3 Plass

  16+ Odds 1/5, for 1,2,3 Plass

  Odds 1/4, for 1,2,3,4 Plass

  Antall løpere som kommer inn under startordrer vil være antallet som vil bestemme vilkårene for «non-ante post»-løp.

  Dersom non-runners tar løpet til mindre enn fem løpere, fortsetter pengene til seier.

  Noen løp kan ha forbedrede odds eller plassering, og vi har rett til å tilby forskjellige odds og plasseringer.

   

  Dead Heats

  Når Dead Heat oppstår på førsteplassen, vil innsatspengene på det vinnende utvalget deles med antall vinnere, med full odds utbetalt på den reduserte innsatsen. Resten av innsatsen går tapt. Der hvor «each way»-innsats involverer en Dead heat-vinner, vil gevinstdelen av innsatsen avgjøres som ovenfor, og plasseringsdelen bli avgjort i sin helhet, i samsvar med de relevante plasseringsvilkårene. Dersom Dead heat innebærer plasserte utvalg og resulterer i mer enn det tildelte antallet plasseringer, vil innsatsen deles som før, og avgjøres med fullstendige vilkår.

   

  Ante Post

  Ante post-begivenheter vil være tilgjengelig på forhånd mer enn 48 timer før løpet. Innsatser på «non-runner-hester in ante post»-begivenheter vil bli ansett som tapt, med mindre noe annet er oppgitt.

  Ante post-begivenheter kan bli suspendert på dager der løp relatert til begivenheten forekommer.

  Ante post-innsatser vil bli avgjort i henhold til pris- og plasseringsvilkår på det tidspunktet innsatsen ble plassert.

  Vi forbeholder oss retten til å kansellere innsatser på ante post priser/plasseringer som har blitt presentert som følge av skrivefeil eller menneskelige feil.

   

  Utsatte løp

  Dersom et løp blir utsatt og den endelige erklæringen gjelder, vil innsatsene fortsatt gjelde. Innsatser blir ugyldige dersom:

   

  Regel 4 Fradrag

  Regel 4 Fradrag gjelder i henhold til følgende tabell:

  Pris for non-runner ved tilbaketrekkingstiden Beløp trekkes fra gevinst
  1/9 eller shorter 1.11 eller shorter 90p i £
  2/11 til 2/17 1.18 til 1.12 85p i £
  1/4 til 1/5 1.25 til 1.20 80p i £
  3/10 til 2/7 1.30 til 1.29 75p i £
  2/5 til 1/3 1.40 til 1.33 70p i £
  8/15 til 4/9 1.53 til 1.45 65p i £
  8/13 til 4/7 1.62 til 1.57 60p i £
  4/5 til 4/6 1.80 til 1.66 55p i £
  20/21 til 5/6 1.95 til 1.83 50p i £
  1/1 til 6/5 2.00 til 2.20 45p i £
  5/4 til 6/4 2.25 til 2.50 40p i £
  13/8 til 7/4 2.60 til 2.75 35p i £
  15/8 til 9/4 2.80 til 3.25 30p i £
  5/2 til 3/1 3.40 til 4.00 25p i £
  10/3 til 4/1 4.20 til 5.00 20p i £
  9/2 til 11/2 5.50 til 6.50 15p i £
  6/1 til 9/1 7.00 til 10.00 10p i £
  10/1 til 14/1 11.00 til 15.00 5p i £
  Over 14/1 Over 15.00 Ingen fradrag

  For en non-runner vil fradraget gjelde i henhold til non-runner-odds rett før tilbaketrekkingen.

  R4 vil gjelde på «Day of event race», mindre enn 48 timer før løpet.

  Dersom to eller flere hester trekker seg, vil det totale fradraget ikke overstige 90p.

  Regel 4-fradrag vil gjelde for alle vinnende innsatser plassert før non-runner ble erklært:

  Dersom en hest kommer under «Starter’s Orders», men nekter å løpe, vil innsatsen være en taper. I alle hesteveddeløp der en løper trekker seg eller blir ansett for ikke å ha startet, og derfor blir erklært som non-runner, vil innsatsen på det valget bli refundert (Unntaket for dette er Ante Post-spill). Innsatser på de resterende løperne i løpet, tatt ved «Early Price» eller «Board Price» før uttak, vil bli trukket.

   

  Reserver

  Noen løp inneholder reserver, som kanskje eller ikke blir prissatt i våre første prislister. Plasseringen til disse reservene vil telle uansett om de er prissatt eller ikke.

  Dersom en reservehest tilbys med en Early Price og blir en non-runner, vil det normale regel-4-fradraget brukes på alle innsatser som plasseres før non-runner, som et resultat av trekkingen.

   

  Innsats på kun plassering

  Kun plassering 2 – Sats på at en hest skal fullføre på en av de to første plasseringene. Innsats på kun plassering aksepteres på hesteløp med fem eller flere løpere.

  Kun plassering 3 – Forutsi at en hest skal fullføre på en av de tre første plasseringene. Innsats på kun plassering aksepteres på hesteløp med åtte eller flere løpere.

  I tilfelle en hest trekker seg, ikke etter ordre fra starter, vil innsatsen på dette valget bli tilbakebetalt. Innsatser på de resterende hestene i løpet vil bli gjenstand for fradrag i samsvar med regel 4-tabellen nedenfor, basert på prisen på spillobjektet «kun plassering» og det tidspunktet hesten(e) trakk seg.

  Regel 4, fradragstabell for kun plassering
  Beløp trukket fra gevinster
  Pris for non-runner ved tidspunkt for trekking Kun plassering 2 Kun plassering 3 Kun plassering 4
  1/18 eller lengre odds på 50p i £ 35p i £ 25p i £
  1/9 til 1/16 45p i £ 30p i £ 25p i £
  2/11 til 2/17 45p i £ 30p i £ 20p i £
  1/4 til 1/5 40p i £ 30p i £ 20p i £
  3/10 til 2/7 40p i £ 25p i £ 20p i £
  2/5 til 1/3 35p i £ 25p i £ 20p i £
  8/15 til 4/9 35p i £ 25p i £ 15p i £
  8/13 til 4/7 30p i £ 20p i £ 15p i £
  4/5 til 4/6 30p i £ 20p i £ 15p i £
  20/21 til 5/6 25p i £ 20p i £ 15p i £
  Evens til 6/5 25p i £ 15p i £ 10p i £
  5/4 til 6/4 20p i £ 15p i £ 10p i £
  13/8 til 7/4 20p i £ 15p i £ 10p i £
  15/8 til 9/4 15p i £ 10p i £ 10p i £
  5/2 til 3/1 15p i £ 10p i £ No Deduction
  10/3 til 4/1 10p i £ 10p i £ No Deduction
  9/2 og over Ingen fradrag

  Dersom to eller flere hester trekker seg, vil det totale fradraget ikke overstige 90p.

  Dersom den valgte hesten trekkes ut av et løp etter å ha kommet under starters ordre, vil innsatser som er plassert på den hesten gå tapt ettersom hesten anses å ha vært en deltaker i løpet.

  I tilfelle non-runners vil antall betalte plasseringer forbli det samme, med mindre antallet løpere i løpet er lik eller mindre enn antallet betalte plasseringer, i så fall vil alle innsatser være ugyldige. Dette spillobjektet avgjøres på de offisielle plasseringsvilkårene for løpet. Dersom et løp med åtte hester med Each way-vilkår på tre plasseringer reduseres til et løp med syv eller færre hester, betaler vi fortsatt tre plasseringer på spillobjektet Place Only.

  Vanlige Dead heat-regler gjelder.

   

  3. Greyhounds

  Generell

  Innsatser gjøres opp etter at dommeren har publisert det offisielle resultatet, og eventuelle påfølgende endringer vil bli ignorert.

  Med mindre et show-, early- eller ante post-pris enten blir tilbudt eller forespurt, vil alle spill på greyhound bli avgjort basert på startpris. Startprisen (SP) er prisen som er tilgjengelig i løpets «off». Når våre SP eller bransje-SP returneres, vil dette gå foran ethvert annet deklarert SP og vil bli brukt til å avgjøre innsatser der det bes om en no show-, early- eller ante post-pris. Der ingen SP returneres og det ikke blir bedt om no show-, early- eller ante post-pris, vil oppgjøret basere seg på de endelige innsatsene fremsendt av SIS. Der ingen innsats-show blir fremsendt, vil greyhound-innsatser bli gjort ugyldige.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for feil eller mangler når det kommer til nøyaktigheten av publiserte priser eller informasjon, til tross for at alt blir gjort for å sikre total nøyaktighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp disse feilene.

   

  Each Way

  Innsatser aksepteres på seier eller each way. Ved å bruke «each way»-avkrysningsruten dobles enhetsinnsatsen som er plassert på vinnervalget. Det vil inneholde en innsats på vinneren og en annen innsats på plassering. Vilkår vil bli skrevet i toppteksten til arrangementet, f.eks. E/W 1/4 1-2.

  Antall løpere Ikke handikapløp
  2 – 4 Kun seier
  5 – 7 1/4 odds på plassering 1,2
  8 1/5 odds på plassering 1, 2, 3

  Each way-vilkårene som vises ovenfor bestemmes av antallet løpere ved starten av et løp, ikke av når innsatsen ble plassert. Dersom du plasserer en each way-innsats på et løp som er kun seier, vil den totale innsatsen investeres i en seier. For oppgjørsformål blir doble og tredoble each way avgjort som to forskjellige innsatser.

  Each way-innsatser godtas ikke på navnløse favoritter.

   

  Dead Heats

  Når Dead Heat oppstår på førsteplassen, vil innsatspengene på det vinnende utvalget deles med antall vinnere, med full odds utbetalt på den reduserte innsatsen. Resten av innsatsen går tapt. Der hvor «each way»-innsats involverer en Dead heat-vinner, vil gevinstdelen av innsatsen avgjøres som ovenfor, og plasseringsdelen bli avgjort i sin helhet, i samsvar med de relevante plasseringsvilkårene. Dersom Dead heat innebærer plasserte utvalg og resulterer i mer enn det tildelte antallet plasseringer, vil innsatsen deles som før, og avgjøres med fullstendige vilkår.

   

  Ante Post/Outright

  Regler for Standard Ante Post/Outright gjelder.

   

  Show/Early-priser

  Show-priser er de gjeldende prisene som tilbys før selve løpet. Early-priser er spesialpriser satt sammen av 10Bet og tilbys vanligvis inntil 15 minutter før et løp starter. Prisene er utsatt for svingninger. Dersom du ønsker en innsats til show/early-pris, må du be om det når du plasserer innsatsen.

  I tilfeller med non-runner vil alle innsatser til show-priser eller early-priser bli avgjort med startprisen.

   

  Omløp

  Når et løp er blitt erklært som et no-race og må arrangeres på nytt, vil alle innsatser gjelde for hundene som deltar i omløpet. Prisene som returneres på omløpet vil styre oppgjøret. Show/Early-priser vil gjelde for omløp, med mindre det er en non-runner. I så fall vil alle spill bli avgjort ved SP. Et greyhound-omløp tas i den rekkefølgen som opprinnelig stod i programmet, uavhengig av tidspunktet det ble kjørt på nytt. Når et løp er blitt erklært som et no-race og ikke arrangeres på nytt, vil alle spill for det løpet bli annullert og ikke telle for eventuelle ekstraløp.

   

  4. Basketball

  Generell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal tid) for at innsatser skal gjelde. Et unntak gjøres dersom feil starttidspunkt blir kunngjort på nettstedet vårt. Om en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom et kampsted blir endret, vil innsatser som allerede er plassert stå som de er, forutsatt at hjemmelaget fortsatt er det samme. Dersom hjemmelaget og bortelaget for en oppført kamp blir reversert, vil innsatser basert på den opprinnelige oppføringen bli ugyldiggjort.

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt i beskrivelsen til spillobjektet (inkl. OT eller Kun OT):

   

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med basketball

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

  Når en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Champions League – Dersom en kamp ender med uavgjort uten at overtid blir spilt, vil innsatser satset på kamp og ordinær tid (toveis), bli refundert. Skulle det bli overtid, vil spillobjektene bli avgjort som «Ja».

  Dersom en kamp ikke ender uavgjort, men det spilles overtid for kvalifiseringsformål, vil spillobjekter bli avgjort i henhold til resultatet ved slutten av ordinær tid.

   

  5. Tennis

   Generell

  I tilfelle noen av følgende omstendigheter, vil alle innsatser fortsatt gjelde:

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med tennis

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når spillerne/lagene vises feil, forbeholder vi oss retten til å annullere alle spill.

  Når en spiller trekker seg, vil alle uoppgjorte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

  Når en kamp avgjøres av tie-break, vil den bli ansett som det tredje settet.

  Hver tie-break teller som ett spill.

    

  6. Amerikansk fotball

  Generell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal tid) for at innsatser skal gjelde.

  Forlatte eller utsatte kamper er ugyldige, med mindre de blir omorganisert og spilt på samme dato (lokal tid) eller noe annet er angitt i reglene. Alle innsatser på utfallet av kampen vil da refunderes, med mindre annet er oppgitt, bortsett fra spillobjekter som har blitt bestemt ubetinget.

  Dersom et spillested blir endret, vil innsatser som allerede er plassert stå som de er, forutsatt at hjemmelaget fortsatt er det samme. Dersom hjemmelaget og bortelaget for en oppført kamp blir reversert, vil innsatser basert på den opprinnelige oppføringen bli ugyldiggjort.

  I tilfelle forsinkelser (regn, mørke eller andre årsaker) forblir alle spillobjekter uavgjorte, og handelen vil fortsette så snart kampen fortsetter.

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt (inkl. OT eller Kun OT):

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med amerikansk fotball

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Om en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom feil stilling blir vist, forbeholder vi oss retten til å annullere enhver innsats i denne tidsrammen.

  Dersom lagene blir vist feil, forbeholder vi oss retten til å annullere enhver innsats.

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

   

  7. Baseball

  Generell

  Navnene på spillobjektene gjenspeiler ikke de faktiske begrepene som brukes i baseball, så det kan oppstå noen forskjeller basert på oversettelser, men det er disse begrepene det blir referert til:

  NAVN PÅ SPILLOBJEKT

  BEGREP BRUKT I BASEBALL

  Omgang

  Inning

  Overtid (OT)

  Ekstra Inning

  Halvspilt kamp

  Resultat etter 9. halv-inning

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt (inkl. OT eller Kun OT eller Ekstra Inning)

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med baseball

  Dersom en kamp blir avbrutt, avlyst eller utsatt, og ikke fortsetter samme dag, vil alle ikke-avgjorte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling eller feil kampstatus, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

   

  8. Ishockey

   Generell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal stadiontid) for at innsatser skal gjelde. Et unntak for denne regelen er dersom vi annonserer feil starttid.

  Dersom et spillested blir endret, vil innsatser som allerede er plassert stå som de er, forutsatt at hjemmelaget fortsatt er det samme. Dersom hjemmelaget og bortelaget for en oppført kamp blir reversert, vil innsatser basert på den opprinnelige oppføringen bli ugyldiggjort.

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt (inkl. OT eller Kun OT):

  Alle spillobjekter (unntatt spillobjekter som omgang, overtid og straffesparkkonkurranse) blir vurdert etter ordinær tid, med mindre noe annet er oppgitt.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med ishockey

  Om et spillobjekt fremdeles kan satses på etter at hendelser som mål og straffer allerede har funnet sted, forbeholder vi oss retten til å annullere slike spillobjekter.

  Om en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Dersom en feil stilling blir angitt, vil alle spillobjekter for det tidspunktet feil stilling ble vist bli kansellert.

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

   

  9. Håndball

   Generell

  Statistikk fra det offisielle nettstedet til den aktuelle konkurransen eller ligaen vil bli brukt til å gjøre opp innsatser. Dersom statistikk ikke er tilgjengelig på det offisielle nettstedet, eller det finnes betydelig bevis for at det offisielle nettstedet er feil, vil vi benytte en uavhengig kilde til å avgjøre innsatser.

  Ved mangel på konsistente, uavhengige bevis, eller i tilfeller med vesentlige motstridende bevis, vil innsatser bli avgjort basert på vår egen statistikk.

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt (inkl. OT eller Kun OT):

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med håndball

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

  Når en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

   

  10. Volleyball

  Generell

  Dersom et spillested blir endret, vil innsatser som allerede er plassert stå som de er, forutsatt at hjemmelaget fortsatt er det samme.

  Dersom hjemmelaget og bortelaget for en oppført kamp blir reversert, vil innsatser basert på den opprinnelige oppføringen bli ugyldiggjort.

  «Golden set» blir ikke tatt i betraktning for noen spillobjekter.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med volleyball

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

   

  11. Golf

   Generell

  Dersom starten på en runde blir forsinket, eller dersom spillet under en runde blir suspendert, vil alle avventende innsatser forbli gyldige i 48 timer. Dersom utsettelsen varer i mer enn 48 timer, vil alle avventende innsatser bli kansellert og pengene refundert.

  Om en golfspiller trekker seg før starten av en turnering, vil alle innsatser på den deltageren bli erklært ugyldige.

  Innsatser står når spilleren har slått ut fra det første hullet.

  Dead heat-regler gjelder i tilfeller med flere vinnere.

  Outright

  Alle outright-innsatser avgjøres på spilleren som vinner pokalen. Resultatet av sluttspill blir tatt med i betraktning.

  Alle innsatser gjelder, bortsett fra de som plasseres på deltakere som ikke deltar i første runde.

  Turneringsvinnere og plasseringer vil bli bestemt av de offisielle reglene til det respektive styrende organet.

  I tilfelle det oppstår en endring eller reduksjon i det forhåndsannonserte antallet runder eller åpninger som spilles i konkurransen, vil innsatser som settes på dette spillobjektet fortsatt gjelde.

  Dersom en konkurranse blir redusert til et færre antall runder enn det som var planlagt, blir alle innsatser plassert etter siste slag i forrige fullførte runde gjort ugyldige.

   

   12. Boksing/Kampsport

  (MMA, boksing, bryting)

   Generell

  Prisene er satt for at hver av utøverne vinner kampen, og i tilfelle uavgjort vil alle spill bli gjort ugyldige og innsatsene returneres. Dersom en av utøverne byttes ut med en annen utøver, blir alle innsatser annullert og returnert.

  Dersom en kamp blir utsatt, forlatt eller avbrutt av en eller annen årsak, og ikke fortsettes innen 48 timer, vil alle ubestemte innsatser annulleres.

  Dersom det planlagte antall runder i en kamp endres, vil innsatser som er plassert på dette spillobjektet fortsatt være gjeldende. Dersom avgjørelsen er en majoritetsseier, vil dette bli klassifisert som en delt avgjørelse. Dersom kampen ikke går alle rundene, vil alle innsatser fortsatt gjelde. Dersom vi får en enstemmig avgjørelse, vil innsatser bli avgjort av slag der alle tre dommerne blir enige om hvilken utøver som vant kampen.

  Oppgjør av spill

  Innsatser vil bli gjort opp etter at det offisielle resultatet gitt av dommerne etter avsluttet kamp er blitt kjent, og vil ikke bli påvirket av fremtidige anker eller endringer i resultatet (med mindre endringen ble gjort på grunn av en menneskelig feil).

   

  13. Motorsports

  (F1, F2, Formel E, IndyCar, Speedway, MotoGP, Moto2, Moto3, Rally, Stock Car Racing, Seiling, Sykling)

  Generell

  Dersom et løp eller en kvalifisering blir utsatt av en eller annen årsak, vil alle innsatser forbli gyldige i 48 timer.

  Outright DNS er alltid ANNULLERT, DNF er alltid TAP, DQ før start er ANNULLERT, DQ etter start er TAP.

  Dead heat-regler gjelder i tilfeller med flere vinnere.

  Løp-outright

  Alle løpsinnsatser avgjøres basert på den offisielle klassifiseringen til Federation Internationale de l’Automobile (FIA) og sportens styrende organ på tidspunktet for medaljeseremonien.

  Mesterskap-outright

  Innsatser blir rangert i henhold til FIA-klassifisering umiddelbart etter sesongens siste løp og vil ikke bli påvirket av påfølgende straffer eller degraderinger.

  Konstruktørmesterskap

  Hver deltaker blir premiert for å være den beste konstruktøren i Formel 1-sesongen i samsvar med Konstruktørmesterskap-stillingen, og reglene som FIA har fastsatt.

  Raskeste runde

  Det offisielle FIA-resultatet ved podiumpresentasjonen vil bli brukt.

  MOTORSYKLER – Mesterskap-outright

  «All-in compete or not». Innsatser vil bli bestemt av antall poeng som er samlet opp etter pallpresentasjonen i sesongens siste løp, og vil ikke bli påvirket av eventuelle etterfølgende hendelser.

   

  14. Rugby

  Generaell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal stadiontid) for at innsatser skal gjelde.

  Med mindre annet er oppgitt, avgjøres innsatser på sjumannsrugby og timannsrugby etter de spesifikke turneringsreglene og ekskluderer eventuell overtid som blir spilt.

  Alle rugbyinnsatser avgjøres etter 80 minutters spill. Begrepet «80 minutters spill» inkluderer stopptid, med mindre noe annet er oppgitt.

  Dersom et spillested endres fra det som ble annonsert, vil alle innsatser på kampen bli gjort ugyldige. Dersom en motstander endres fra det som ble annonsert, vil alle innsatser på den kampen bli gjort ugyldige.

  Alle spillobjekter (unntatt spillobjekter som halvspilt, overtid og straffesparkkonkurranse) blir kun vurdert basert på ordinær tid.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med rugby

  Om et spillobjekt fremdeles kan satses på etter at hendelser som stillingsendringer og røde kort allerede har funnet sted, forbeholder vi oss retten til å annullere slike spillobjekter.

  Når et spillobjekt ble åpnet med et manglende eller feil utdelt rødt kort, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjektet.

  Når en odds blir tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  I tilfeller der lagnavn eller kategori vises feil, forbeholder vi oss retten til å annullere spillobjekter.

   

  15. Snooker

  Generell

  «Non-Runner no-bet», med unntak av innsatser som plasseres på spillere som deltar i en bestemt turneringskvalifisering, men som ikke klarer å kvalifisere seg til hovedturneringen. Slike innsatser vil bli ansett som tapt ved oppgjør. Alle deltakere i en gitt turnering har fått en pris for å vinne hele turneringen. «Each-Way»-satsing er tilgjengelig. Detaljer vises under konkurransetittelen.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med snooker

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når et lag trekker seg, vil alle ikke-bestemte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

   

  16. Dart

  Generell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal tid) for at innsatser skal gjelde. Et unntak for denne regelen er dersom vi annonserer feil starttid.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med dart

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når spillerne/lagene vises feil, forbeholder vi oss retten til å annullere alle spill.

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Bullseye teller som rød sektor.

   

   17. Vinteridrett

  (Skiskyting, alpint, skihopping, snowboard, aking, langrenn, kombinert, curling, bob, lengdeløpsskøyting, kunstløp, friløpskøyting, skeleton, kortløpsskøyting)

  Generell

  Alle spill avgjøres basert på de offisielle resultatene fra vintersportforbund som regulerer de aktuelle grenene, selv om ikke alle de planlagte begivenhetene blir avholdt. Innsatser blir avgjort i henhold til de offisielle resultatene som blir oppgitt etter at konkurransene er avsluttet. Eventuelle anker og diskvalifikasjoner i ettertid vil ikke påvirke innsatser.

  Dersom en begivenhet ikke finner sted som planlagt, med mindre den blir utsatt på grunn av værforhold, vil alle innsatser bli gjort ugyldige. Et unntak gjøres dersom feil starttidspunkt blir kunngjort på nettstedet vårt.

  Dersom en begivenhet blir forlatt eller suspendert og ikke starter innen 48 timer (lokal tid) og på samme arrangementssted (spor), vil alle innsatser bli gjort ugyldige.

  Det finnes et unntak for ovennevnte regel for vinter-OL-begivenheter.

  Innsatser på deltakere som deltar i kvalifisering for en spesifisert begivenhet, men som ikke klarer å kvalifisere seg til hovedbegivenheten, vil bli klassifisert som tap.

  Dead heat-regler gjelder i tilfeller med flere vinnere.

   

  18. Badminton

  Generell

  Dersom noen av de navngitte spillerne i en kamp endres før kampen starter, vil alle spill bli gjort ugyldige.

  «Golden set» blir ikke tatt i betraktning for noen nevnte spillobjekter.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med badminton

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

   

  19. Futsal

  Generell

  Ordinær tid må være fullført for at innsatser skal gjelde, med mindre noe annet er oppgitt.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med futsal

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når et lag trekker seg, vil alle uoppgjorte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

   

  20. Bordtennis

  General

  Dersom noen av de navngitte spillerne i en kamp endres før kampen starter, vil alle spill bli gjort ugyldige. Dersom en kamp starter, men ikke avsluttes, vil alle innsatser bli gjort ugyldige.

  Dersom en kamp ikke blir ferdig, vil alle uavgjorte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med bordtennis

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Når spillerne/lagene vises feil, forbeholder vi oss retten til å annullere alle spill.

  Når en spiller trekker seg, vil alle uoppgjorte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

   

  21. E-Sports

  (CS:GO, League of Legends, DOTA 2, Starcraft, Heartstone, Call of Duty, Overwatch, Rainbow Six, Street Fighter, Rocket League, PUBG, NBA2K, Arena of Valor)

   Generell

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Spillobjekter tar ikke overtid med i betraktningen, med mindre annet er oppgitt.

  Dersom et lagnavn endres som et resultat av at et lag forlater en organisasjon, blir med i en annen organisasjon eller endrer sitt offisielle navn, vil alle innsatser fortsatt gjelde.

  Dersom lagoppstillingen endres når satsing på spillobjekter er stengt, vil alle spill fortsatt gjelde. Dette gjelder lag/personell som endres etter at begivenheten har startet. Dersom et lag starter med sin deltakeroppstilling, og en deltaker deretter opplever en tilkoblingsfeil, vil alle innsatser som plasseres på denne begivenheten gjelde dersom denne deltakeren blir erstattet med en annen deltaker.

  Dersom et lag mottar en kartfordel i samsvar med turneringens format og regler, vil laget som mottar kartet bli ansett som kartvinneren ved oppgjør av innsats.

  Dersom en kamp blir vunnet som følge av et lag som overgir seg, blir kampen ansett som fullført, og alle innsatser vil gjelde.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med E-Sports

  Spillobjekter vil bli avgjort basert på offisielt publiserte resultater.

  Dersom arrangementet bli oppført feil, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  I tilfelle walkover eller at et lag trekker seg, vil alle uavgjorte spillobjekter bli betraktet som ugyldige.

  Dersom en kamp eller et kart ikke er ferdig, vil alle uavgjorte spillobjekter bli betraktet som ugyldige.

  Dersom en kamp eller et kart spilles på nytt på grunn av en frakobling, eller andre tekniske problemer som ikke er spillerrelaterte, vil alle uavgjorte spillobjekter bli betraktet som ugyldige. Omkampen eller nye kart vil bli håndtert separat. Innsatser plassert før kampen vil gjelde for omkampen eller det nye kartet i samsvar med det offisielle resultatet.

  Dersom standard kartantall blir endret eller avviker fra de som tilbys for innsatsformål, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

   

  22. Cricket

  Generell

  Ingen spillobjekter tar «super over» med i betraktning, med mindre noe annet er nevnt.

  Straffeløp blir ikke vurdert i noen spillobjekter for «over» eller «levering» (markeder for flere «overs» vurderes ikke for denne regelen).

  Twenty 20: Alle planlagte «overs» må spilles for at ubestemte spillobjekter skal kunne avgjøres, med mindre omgangene har fått en naturlig konklusjon.

  ODI-er: Minimum 90 % av alle «overs» tildelt til en omgang må spilles på det tidspunktet innsatsen ble plassert for at spillobjektene skal kunne avgjøres, med mindre omgangene har fått en naturlig konklusjon.

  Regler for innsatsoppgjør i forbindelse med cricket

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Når kampen er uavgjort og de offisielle konkurransereglene ikke kan erklære en vinner, eller dersom konkurransereglene bestemmer vinneren med et myntkast eller loddtrekning, vil alle ikke-bestemte spillobjekter bli ansett som ugyldige.

  Dersom en «over» ikke blir fullført, vil alle uavgjorte spillobjekter på denne spesifikke «overen» bli ansett som ugyldige, med mindre omgangene har fått en naturlig konklusjon, f.eks. erklæring, «team all out» osv.

  Når et spillobjekt forblir åpent med feil stilling, noe som gir et betydelig utslag på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere innsatser.

   

  23. Surfing

  Generell

  Alle innsatser avgjøres basert på de offisielle resultatene fra surfearrangøren for det aktuelle arrangementet, selv om ikke alle de planlagte arrangementene blir avholdt. Innsatser blir avgjort i henhold til de offisielle resultatene som blir oppgitt etter at konkurransene er avsluttet. Eventuelle anker og diskvalifikasjoner i ettertid vil ikke påvirke innsatser.

  Dersom en begivenhet ikke finner sted som planlagt, med mindre den blir utsatt på grunn av værforhold, vil alle innsatser bli gjort ugyldige. Et unntak gjøres dersom feil starttidspunkt blir kunngjort på nettstedet vårt.

  Dersom en begivenhet blir forlatt eller suspendert og ikke starter innen 48 timer (lokal tid) og på samme arrangementssted, vil alle innsatser bli gjort ugyldige.

  Dead heat-regler gjelder i tilfeller med flere vinnere.

   

  24. Andre idretter

  (Friidrett, Vannpolo, Strandvolleyball, Strandfotball, Basketball 3×3)

  Generell

  Alle kamper må starte på den planlagte datoen (lokal tid) for at innsatser skal gjelde.

  Om en kamp blir avbrutt eller utsatt og ikke fortsetter i løpet av 48 timer etter den opprinnelige planlagte startdatoen, blir alle innsatser gjort ugyldige.

  Dersom en kamp spilles før den angitte startdatoen, vil spillene gjelde forutsatt at innsatsen ikke er plassert senere enn den reviderte starttiden.

  Dersom et spillested endres, blir innsatser annullert, med mindre noe annet er oppgitt.

  For OL gjelder følgende regler:

  Podiumspresentasjonen vil avgjøre innsatsoppgjøret.

  Påfølgende diskvalifikasjoner og/eller anker påvirker ikke innsatser.

   

  Sist oppdatert: 17. mars 2021

  Opphavsrett 2022– Alle rettigheter reservert. Karamba.com er et merke som eies av Karamba Limited,et selskap underlagt lovene til De Malta with registration number C99777 and having registered office at 135, High street, Sliema SLM 1549, Malta. Spillene på denne nettsiden driftes og opereres av Aspire Global International LTD. Selskapet drives fra Malta med registreringsnummer C42296, og har sin registrerte forretningsadresse på 135, High street, Sliema SLM 1548, Malta. Selskapet er en full-lisensiert tilbyder under maltesisk lovgivning om fjernspill, MGA/CRP/148/2007 utstedt 17. august 2009 (denne lisensen inkluderer selskapets tidligere lisenser, og viser gamle lisensnummer og lisensdatoer) – som styres av Malta Gaming Authority. Aspire Global International LTD har en irsk spill-lisens med lisensnummer 1014834. Kun for Storbritannia, er spillene på denne nettsiden drevet av det maltesisk registrerte foretaket AG Communications Limited, med foretaksnummer C48328 og registrert kontoradresse på 135, High street, Sliema SLM 1549, Malta, lisensiert og regulert av United Kingdom Gambling Commission (lisensnummer 000-039483-R-319409-001 for fjernspill). Nåværende status for tilbyderens lisens finnes på: Gambling Commission.

  Gambling kan være vanedannende, vennligst spill ansvarlig.
  promotion
  20220516.10